วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

แบบฝึกทักษะฟุตซอลที่เน้นจุดเน้นสำคัญ ( Coaching point ) ชุดที่ 1 ทักษะการรับ-ส่งลูกฟุตซอลด้วยข้างเท้าด้านใน

 
ทักษะการรับ-ส่งลูกฟุตซอลด้วยข้างเท้าด้านใน
 
การรับหรือการหยุดลูกฟุตซอลด้วยข้างเท้าด้านใน เป็นการบังคับลูกฟุตซอลที่เข้ามาหา ตัวผู้เล่นในลักษณะต่างๆ ให้ลูกฟุตซอลอยู่กับตนเองหรือพร้อมที่จะเล่นต่อไปได้ การส่งลูกฟุตซอลด้วยข้างเท้าด้านใน เป็นการฝึกทักษะพื้นฐานที่จำเป็นของการเล่นกีฬาฟุตซอล เป็นการส่งลูกฟุตซอลที่ง่ายที่สุดและแน่นอน แม่นยำ วิธีการเตะใช้ข้างเท้าด้านในเตะ หรือที่เรียกกันว่า “ลูกแป” การเตะลูกฟุตซอลด้วยข้างเท้าด้านใน ระหว่างโคนหัวแม่เท้ากับกระดูกข้อเท้า โดยให้มีส่วนของเท้าเพียงเล็กน้อยที่สัมผัสกับส่วนล่างของลูกบอล


    

การรับหรือการหยุดลูกฟุตซอลด้วยข้างเท้าด้านใน

มีวิธีการปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
  1. ตามองที่ลูกฟุตซอล
  2. ยืนในท่าเตรียมพร้อม คือ แยกเท้าแล้วย่อเข่าเล็กน้อย แยกข้อศอกกางแขนเล็กน้อย
  3. ยกขาข้างที่ใช้หยุดลูกฟุตซอลขึ้นเหนือพื้นเล็กน้อย แบะเข่า หันฝ่าเท้าไป ด้านหน้า ตรงทิศทาง ของลูกฟุตซอล แยกข้อศอก
  4. จุดสัมผัสอยู่บริเวณตาตุ่ม ให้ผ่อนเท้ากลับตามแรงของลูกฟุตซอล ให้ลูกฟุตซอลหยุดอยู่ กับที่ พร้อมที่จะเล่นหรือครอบครองไว้เพื่อที่จะเล่นต่อไป

ภาพแสดง : ทักษะวิธีการรับลูกฟุตซอลด้วยข้างเท้าด้านใน
ของนักเรียนโรงเรียนกุดจิกวิทยา ปีการศึกษา 2553
 
 
วิธีการส่งลูกฟุตซอลด้วยข้างเท้าด้านใน

มีวิธีการปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
  1. วางเท้าที่เป็นหลักให้ได้ระดับเดียวกันกับลูกฟุตซอล ย่อเข่าเท้าหลัก แยกข้อศอกกางแขนเล็กน้อย
  2. เหวี่ยงข้อเท้าที่จะเตะไปด้านหลัง แบะเท้าออก ไปข้างหน้า ย่อเข่า
  3. เหวี่ยงเท้าที่จะเตะโดยใช้แรงเหวี่ยงจากสะโพก
  4. ใช้บริเวณตาตุ่มหรือส่วนนิ้วโป้งไปจนถึงข้อเท้า เตะกลางของลูกฟุตซอล ข้อเท้า สะโพกตึง
  5.  เตะเท้าส่งแรงตามไปเบาๆ
 

ภาพแสดง : ทักษะวิธีการส่งลูกฟุตซอลด้วยข้างเท้าด้านใน
ของนักเรียนโรงเรียนกุดจิกวิทยา ปีการศึกษา 2553
 
แบบฝึกทักษะ เรื่องทักษะการรับ-ส่งลูกฟุตซอลด้วยข้างเท้าด้านใน

แบบฝึกที่ 1 ฝึกทักษะการรับลูกฟุตซอลด้วยข้างเท้าด้านใน

ให้นักเรียนจับคู่ ยืนหันหน้าเข้าหากัน ระยะห่างประมาณ 4 เมตร เพื่อฝึกทักษะการรับลูกฟุตซอลด้วยข้างเท้าด้านในกับคู่ของตนเอง ตามใบความรู้ที่ 1 โดยนักเรียนคนที่ 1 เตะส่งลูกฟุตซอลให้นักเรียนคนที่ 2 ซึ่งคอยจังหวะรับลูกฟุตซอลด้วยข้างเท้าด้านใน โดยให้นักเรียนฝึกปฏิบัติรับลูกลูกฟุตซอลคนละ 10 ครั้งทุกคน ดังภาพ

ภาพแสดง : ทักษะการรับลูกฟุตซอลด้วยข้างเท้าด้านใน
ของนักเรียนโรงเรียนกุดจิกวิทยา ปีการศึกษา 2553

แบบฝึกที่ 2 ฝึกทักษะการส่งลูกฟุตซอลด้วยข้างเท้าด้านใน

ให้นักเรียนจับคู่ ยืนหันหน้าเข้าหากัน ระยะห่างประมาณ 4 เมตร เพื่อฝึกทักษะการส่งลูกฟุตซอลด้วยข้างเท้าด้านใน ตามใบความรู้ที่ 2 โดยนักเรียนคนที่ 1 เตะส่งลูกฟุตซอลด้วยข้างเท้าด้านใน ให้นักเรียนคนที่ 2 โดยให้นักเรียนฝึกปฏิบัติส่งลูกฟุตซอลคนละ 10 ครั้งทุกคน ดังภาพ
 
 
 

ภาพแสดง : ทักษะการรับ-ส่งฟุตซอลด้วยข้างเท้าด้านใน
ของนักเรียนโรงเรียนกุดจิกวิทยา ปีการศึกษา 2553


แบบฝึกที่ 3 ฝึกทักษะการรับ-ส่งลูกฟุตซอลด้วยข้างเท้าด้านใน

แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 3 คน นักเรียนในกลุ่มยืนลักษณะรูปสามเหลี่ยมระยะห่างประมาณ 4 เมตร ให้นักเรียนฝึกทักษะรับ-ส่งลูกด้วยข้างเท้าด้านในไปตามตำแหน่งยืนตามลำดับ นักเรียนต้องฝึกรับ-ส่งทั้งเท้าขวาและซ้าย โดยให้นักเรียนฝึกปฏิบัติส่งลูกฟุตซอลคนละ 10 ครั้งทุกคน ดังภาพ


ภาพแสดง : ทักษะการรับและส่งลูกด้วยข้างเท้าด้านใน
ของนักเรียนโรงเรียนกุดจิกวิทยา ปีการศึกษา 2553

แบบฝึกที่ 4 ฝึกทักษะการรับ-ส่งลูกฟุตซอลด้วยข้างเท้าด้านใน

1. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 3 คน ภายในกลุ่มยืนให้เป็นแนวเส้นตรงระยะห่างประมาณ 4 เมตร หันหน้าเข้าหากัน แยกเป็น 2 ด้าน คือ ด้าน A (2 คน)และ ด้าน B (1 คน)
2. ให้นักเรียนฝึกทักษะรับ-ส่งลูกด้วยข้างเท้าด้านใน โดยให้นักเรียนด้าน A ที่มีลูกฟุตซอล เตะลูกฟุตซอลด้วยข้างเท้าด้านใน ส่งไปให้นักเรียนด้าน B แล้ววิ่งไปต่อท้ายด้าน B
3. นักเรียนด้าน B รับลูกฟุตซอลด้วยข้างเท้าด้านใน และเตะส่งด้วยข้างเท้าด้านใน ส่งกลับไปให้นักเรียนด้าน A แล้ววิ่งไปต่อท้ายด้าน A เพื่อรอเล่นลูกต่อไป โดยให้นักเรียนฝึกปฏิบัติรับ-ส่งลูกฟุตซอลคนละ 10 ครั้ง ดังภาพ

 

ภาพแสดง : ทักษะการรับ-ส่งลูกฟุตซอลด้วยข้างเท้าด้านใน
ของนักเรียนโรงเรียนกุดจิกวิทยา ปีการศึกษา 2553

แบบฝึกที่ 5 ฝึกทักษะการรับ-ส่งลูกฟุตซอลด้วยข้างเท้าด้านใน

1. ให้นักเรียนจับกลุ่ม กลุ่มละ 6-10 คน ให้แต่ละกลุ่มเข้าแถวตอนลึก 2 แถว ๆ ละเท่าๆ กัน หันหน้าเข้าหากัน ระยะห่างประมาณ 4 เมตร คือ แถวด้าน A (3-5 คน)และ แถวด้าน B (3-5 คน)
2. ให้นักเรียนฝึกทักษะรับ-ส่งลูกด้วยข้างเท้าด้านใน โดยให้นักเรียนหัวแถวด้าน A ที่มีลูกฟุตซอล เตะลูกฟุตซอลด้วยข้างเท้าด้านใน ส่งไปให้นักเรียนหัวแถวด้าน B แล้ววิ่งไปต่อท้ายด้าน B
3. นักเรียนหัวแถวด้าน B ให้วิ่งออกมาเล็กน้อยเพื่อรับลูกฟุตซอลด้วยข้างเท้าด้านใน และเตะส่งด้วยข้างเท้าด้านใน ส่งกลับไปให้นักเรียนหัวแถวด้าน A คนต่อมา แล้ววิ่งไปต่อท้ายแถวด้าน A คนต่อไปของแต่ละแถวให้ขยับขึ้นมาแทนหัวแถวและปฏิบัติเช่นเดียวกันกับหัวแถวที่ปฏิบัติไปแล้ว โดยให้นักเรียนฝึกปฏิบัติรับ-ส่งลูกฟุตซอลคนละ 10 ครั้ง ดังภาพแบบฝึกที่ 6
 
 แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 4 คน จัดแถวเป็นรูปวงกลมห่างกันพอประมาณให้อาสาสมัครเข้าไปยืนในวงกลมคอยวิ่งไล่เตะลูกบอลจากเพื่อน โดยให้นักเรียนเน้นทักษะการรับ-ส่งลูกฟุตซอลด้วยข้างเท้าด้านใน ถ้าแย่งบอลได้ก็จะให้คนที่ส่งบอลเสีย เข้าไปยืนอยู่ตรงกลางแทนหรือที่เรียกว่า “ลิงชิงบอล” ดังภาพ


 
 
ภาพแสดง : ทักษะแบบผสมผสาน ของนักเรียนโรงเรียนกุดจิกวิทยา ปีการศึกษา2553
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น